Nacházíte se: Úvod
Úvod

Informační systém BENEFIT7 je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2007 až 2013.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie a seznam kontaktů na jednotlivé vyhlašovatele výzev najdete na stránkách www.strukturalni-fondy.cz.

Pro správné fungování aplikace BENEFIT7 musíte mít nainstalovány tyto certifikáty.


Aktuální provozní informace portálu

Obecné:

  • PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA SYSTÉMU

    Aplikace BENEFIT7 bude všem žadatelům i příjemcům z důvodu pravidelné měsíční instalace nové verze aplikace dne 1. 4. 2021 od 8:00 do 12:00 nedostupná.

  • INFORMACE PRO UŽIVATELE BENEFIT7 K NEMOŽNOSTI PROVEDENÍ VALIDACE SUBJEKTU VŮČI ROS

Pro jednotlivé operační programy:

  • UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍJEMCE OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

    Upozornění pro příjemce OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Od 1. 4. 2014 platí aktualizované verze pěti příruček desatera OP LZZ a některých příloh monitorovací zprávy (č. 02, 04, 05, 9a), 9b) a 100). Nově zrevidované přílohy MZ naleznete přímo v aplikaci Benefit7 přes tlačítko „Pokyny řídícího orgánu“. Na MZ, které se budou nově zakládat nebo byly založeny po 13. 4. t.r. se již načtou nově zrevidované přílohy (záložka Přílohy). Na MZ, které jsou založeny před 13. 4. si příjemce musí přenačíst přílohy z Monit7+ pomocí tlačítka "Načíst vybrané datové oblasti z MONIT7+" --> checkbox PŘÍLOHY. V případě potřeby se neváhejte obrátit na svoji kontaktní osobu u poskytovatele podpory/administrátora. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ.

Provoz a úprava IS KP (aplikace BENEFIT7) je předmětem příslušných projektů OPTP dotovaných z prostředků fondů EU a státního rozpočtu. Služby Systémové integrace CRR ČR jsou předmětem projektu OPTP dotovaného z prostředků fondů EU a státního rozpočtu.

Provoz a úprava aplikace BENEFIT7 pro OPPS ČR – Polsko je předmětem projektu TA tohoto OP dotovaného z prostředků fondů EU a státního rozpočtu.

Přihlášení
E-mail:
Heslo: