Nacházíte se: Pravidla dostupnosti aplikace BENEFIT7
Pravidla dostupnosti aplikace BENEFIT7

Aplikace BENEFIT7 bude nedostupná všem žadatelům i příjemcům v těchto termínech:

1. pravidelně čtvrtletně po jeden den v čase mezi 8:00 a 11:00 hod (celková aktualizace aplikace BENEFIT7). Konkrétně se v roce 2019 jedná o:

  • Leden 2019 dne 3.1.2019
  • Duben 2019 dne 1.4.2019
  • Červenec 2019 dne 1.7.2019
  • Říjen 2019 dne 1.10.2019

2. pravidelně každý den v ranním čase mezi 3.00 a 3:05 (uvolňování všech alokovaných systémových prostředků aplikací BENEFIT7 za uplynulý den)

3. zcela mimořádně - kterýkoli den v čase mezi 15:30 a 16:30 nebo v čase mezi 22:00 a 23:00 (pro mimořádné servisní zásahy).
Mimořádná nedostupnost aplikace bude vždy uživatelům ohlášena předem na úvodní stránce aplikace BENEFIT7.

4. zcela mimořádně - v kteroukoli sobotu v čase mezi 8:00 a 14:00 (pro mimořádné velké servisní zásahy).
Mimořádná nedostupnost aplikace bude vždy uživatelům ohlášena předem na úvodní stránce aplikace BENEFIT7.

Aplikace BENEFIT7 je napojena na informační systém ISZR, který provozuje Ministerstvo financí ČR. Provozní odstávky na straně systému ISZR (MF ČR) ovlivňují některé funkce aplikace BENEFIT7. Odstávky systému ISZR budou uživatelům aplikace BENEFIT7 oznamovány prostřednictvím provozních pokynů na úvodní stránce.